PC HELP, a.s.

plusPortal

Firemní vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí každé firmy. Všechny firmy musí svým zaměstnancům zajistit zákonem daná školení jako např. BOZP, PO. Ovšem většina firem se čím dál více snaží nabízet svým zaměstnancům vzdělávání ať už jako možnost zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců nebo volitelné vzdělávací akce jako bonus.

Čím větší společnost, tím větší potřeba všechna tato povinná i volitelná školení evidovat, plánovat, organizovat a vyhodnocovat. I hodnocení vzdělávacích akcí je velice důležité z pohledu firem, aby byl zřejmý přínos takového školení, kvalita školení nebo třeba přístup školitele.

Modul Vzdělávání je jasným přínosem pro firmy všech velikostí, které chtějí mít perfektní přehled o vzdělávání, aniž by je správa vzdělávacích akcí časově příliš zatěžovala. V našem modulu lze zpracovávat akce hromadně, překlápět do další sezóny, přehledně v reálném čase vidět, v jakém stavu jsou všechna školení, hodnocení akcí. Samozřejmostí je i plánování rozpočtu pro vzdělávání, evidence finančních nákladů, která lze sledovat za jednotlivá školení, za jednoho zaměstnance atp.

Několik ukázek z Modulu Vzdělávání:

Školení a požadavky v sezóně. Kompletní přehled o všech školeních. Školení lze rozdělit do kategorií, která si firma interně nastaví dle vlastních potřeb, např. Kategorie bezpečnost, cizí jazyky aj.

Vzdělávání lze přehledně a jednoduše koordinovat v sekci „Řízení vzdělávání“. Zde probíhá zveřejňování nabídek školení, plánování nových školení, termínů, koordinace přihlášek aj.

Hromadné rozesílání e-mailů zaměstnancům. Některé procesní kroky vyžadují odesílání e-mailů třeba i na tisíce e-mailových adres, což může být časově velmi náročné a v některých systémech i nemožné. Hromadné rozesílání (např. nabídka termínu volně dostupné vzdělávací akce) je v plusPortalu vyřešeno řazením do fronty, tedy e-maily jsou na pozadí postupně odesílány přes poštovní server. Uživatele to ovšem nijak neruší při další práci v plusPortalu.

Velkou výhodou plusPortalu je také to, že do Vzdělávání uvidí i zaměstnanci dle nastavených přístupových práv. Tudíž každý zaměstnanec může vidět školení, která jsou mu naplánována včetně veškerých detailů, může se na volitelná školení sám přihlásit atd. Navíc, vše je online, takže zaměstnanec si může školení procházet, přihlašovat se, kontrolovat kdykoli a kdekoli, stačí přístup k internetu.

Online přístup je samozřejmě velkou pomocí pro manažery, kteří mají přehled o školení svých podřízených. Systém plusPortal navíc hlídá termíny školení a posílá upozornění do e-mailu o propadlých školeních. Souhrn záznamů od všech zaměstnanců slouží jako podklad pro vytváření různých statistik a přehledů.

V plusPortalu nejen evidujete, plánujete a organizujete vzdělávací akce, ale je to rovněž nástroj, který při správném použití udělá mnoho s přínosem vzdělávání. Vyhodnotíte si předchozí sezónu, takže neopakujete akce, které se neosvědčily.