PC HELP, a.s.

plusPortal

Náhled, na kterém zaměstnanec vidí, jaké má možnosti a co jej čeká v souvislosti s firemním vzděláváním. Současně je to místo, odkud může požádat o účast na nějaké jiné vzdělávací akci, která není ve firemní nabídce.

Karta z katalogu firemních školení, umožňující zachytit potřebné údaje pro přípravu vzdělávací sezóny a administraci vzdělávání zaměstnanců

Údaje o vzdělávací akci. Na rozdíl od obecnějšího pojmu „školení“, který definuje spíše obsahovou náplň, má vzdělávací akce stanoveny konkrétní termíny, místo konání, způsob provedení, dodavatele a další. Plánování akce je propojeno s portálem EDUMENU, takže při hledání vhodného způsobu, jak realizovat požadované školení, lze vybírat z široké nabídky konkrétních vzdělávacích akcí různých dodavatelů

Pro každého zaměstnance jsou udržovány záznamy o tom, která školení absolvoval nebo která má naplánována. Souhrn záznamů od všech zaměstnanců slouží jako podklad pro vytváření různých statistik a přehledů. Typickým zástupcem takového přehledu může být kvalifikační matice podřízených